• Ansiklopedi Yazıları

  İŞÇİ HAREKETİ

  12 Eylül 1980 Sonrasından Günümüze İşçi Hareketi 12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye işçi hareketinde İstanbul’un yine önemli bir yeri oldu. Türkiye 1980’e yoğun bir ekonomik bunalım ile girmişti. Bunalım gerçekte sistemin bir parçasıydı ve ekonomik bunalım toplumsal, siyasal, ideolojik düzeylere…

 • Ansiklopedi Yazıları

  SENDİKALAR

  İstanbul, Osmanlı imparatorluğu döneminde olduğu gibi, Cumhuriyet sonrasında da Türkiye’de sendikacılık hareketini belirleyen ana merkez oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk işçi hareketlerinin 19. yy’ın ortalarında başlamasına, yoğun 1908 grevlerine, ilk işçi örgütlenmelerine rağmen, Tatil-i Eşgal ve Takrir-i Sükûn yasaları, 1936 tarihli…

 • Ansiklopedi Yazıları

  BİZAS

  İstanbul kentinin efsanevi kurucusu, dolasıyla “Bizantion” ve “Bizans” terimlerinin yaratıcısı olarak bilinir. En eski kaynaklarda ilk İstanbul kenti çekirdeği Bizantion (Byzantion, Latincesi Bizantium) olarak adlandırılır ve bu adlandırma bazı efsanelere dayandırılır. Kentin kuruluş öykülerinden birincisi Zeus’a aittir. Efsaneye göre baştanrı…

 • Ansiklopedi Yazıları

  FARKLI OLMANIN ADI – DİSK

  Türk-İş’ten dışlanmak istenen sendikalardan Maden-İş Basın-İş ve Lastik-İş, bağımsız Gıda-İş Sendikası ile birlikte 15 Temmuz 1966’da Sendikalar Arası Dayanışma Anlaşması’nı (SADA) oluşturdular. Kimi bağımsız sendikalarla yapılan tartışmalardan sonra Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş sendikaları 12 Şubat 1967’de Türk-İş’ten ayrılma kararı verdiler ve…