Etkinliklerim

– Ekim 1965-Mayıs 1966 Robert Kolej Mühendis Mektebi Talebe Cemiyeti (RKMMTC)

–  Yönetim Kurulu (YK) üyeliği ve Sekreterliği

– Ekim 1965-Ocak 1967 RKMMTC’yi temsilen Türkiye Milli Talebe Federasyonu’na      (TMTF) bağlı İstanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği’nde (İYOTB) YK üyeliği

– Mayıs 1966-Mayıs 1968 İki dönem Robert Kolej Öğrenci Birliği (RKÖB)  Başkan Yardımcılığı

– Mayıs 1968-Mayıs 1969 RKÖB  Başkanlığı

– Tüm bu çalışmalar sırasında onlarca bildiri, duyuru metni, imzalı, imzasız makale, rapor yazma, Öğrenci Birliği yayınlarını çıkarma,  1., 2., ve 3. Robert Kolej Kültür Haftaları’nda yaratıcı biçimde görev yapma…

– 1967 Bir tür fikir kulübü olarak görev yapan RKÖB’ye bağlı ŞÖLEN kuruculuğu ve  yöneticiliği

24 Boğaziçi, BÜMED Dergisi, Haziran 2009, S 141 - Kopya 12 – “Türk Dili Üzerine”, İZLERİMİZ, Sayı: 37, s. 43-46, İstanbul 1966. (1966 İzlerimiz Araştırma Birincilik Ödülü).
– “Türk Yazınında Köye Yönelişler”, rk izlerimiz, Sayı: 38, s. 66-74, İstanbul 1967. (1967 İzlerimiz Araştırma Birincilik Ödülü).
– “Aydın Olayı Üzerine Düşünceler”, rk izlerimiz, Sayı: 39, s. 62-67, İstanbul 1968. (1968 İzlerimiz Araştırma Birincilik Ödülü).
– “Türkiye’de Aydınküme’nin (intelicentsiya) Zorunluluğu”, Birlik, Robert Kolej Yüksek Okulu Talebe Birliği Yayın Organı, Yıl: 1, Sayı: 2, 12.2.1968.
– “Şölen”, Birlik, Yıl: 1, Sayı: 3, 18.3.1968.
– “Petrol Tarihçesine Giriş”, İPRAŞ Haber Bülteni, Temmuz 1968, s. 4, İzmit.

 

– “Doğu Gerçeği ve Ortadoğu Devrimci Çemberi”, ANT, 14 Ekim 1969, S: 146, s. 10-11.
– “Küçük Burjuva Öncülüğü’nün İflası”, ANT, 28 Ekim 1969, S: 148, s. 8-9, New Left Review’dan çeviri, M. Aynibal ile birlikte.
– “Marksizmin Çinlileştirilmesi”, ANT, 25 Kasım 1969, S: 152, s. 13, Mao Zedung’tan Çeviri, M. Aynibal ile birlikte.
– Aralık 1969-Nisan 1971 arasında ANT Dergisi’nde çok sayıda imzasız ya da ortaklaşa yazılmış (editoryal) makale. – “Mao ‘Kitle Çizgisi’ Üzerine Konuşuyor”, ANT , 10 Şubat 1970, S: 163, s. 10-11, Mao Zedung’tan Çeviri.
– “Ortadoğu Devrimci Çemberini Güçlendirelim”, ANT, 17 Mart 1970, S: 168, s. 12-13.
– “Çifte Görevimizin Hakkını Verelim”, ANT, 24 Mart 1970, S: 169, s. 7, Mehmet R. Zaralı ile birlikte.
– “Emperyalizm Çökmeden Alman Sorunu Çözülemez”, ANT, 24 Mart 1970, S: 169, s. 12.
– “Emperyalizme Karşı Uzakdoğu’da Halk Savaşı Genişliyor”, ANT, 31 Mart 1970, S: 170,
s. 12-13.
– “Amerikan Emperyalizmi, Dünyanın Her Yanında Komplolar Düzenliyor”, ANT , 7 Nisan 1970, S: 171, s. 13.
– “Karl Marx ve Öğretisi”, ANT Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi, Mayıs 1970, S: 1, s. 29-50.
– “Proletaryanın Örgütlenmesi”, ANT , Haziran 1970, S: 2, s. 42-61.
– “Engels Sosyalist Mücadeleye Işık Tutuyor”, ANT, Ağustos 1970, S: 4, s. 65-82.
– “Ortadoğu Çemberine Kimler Saldırıyor”, ANT, Aralık 1970, S: 8, s. 49-56.
– “Emperyalizmin Maşası Siyonizmi İyi Tanıyalım”, ANT, Aralık 1970, S: 9, s. 57-75.
– “Ortadoğu’da Sosyalist Mücadele ve Komünist Partiler”, ANT, Şubat 1970, S: 10, s. 37-45.
– “Ortadoğu Halkları Yenecektir”, ANT, Mart 1971, S: 11, s. 41-67.

 

– 1968-71 yıllarındaki Lastik-İş ve Maden-İş eğitimleri, grev eğitimleri, 1974-76 yılları arasındaki Kimya-İş eğitimleri, 1978-1980 DİSK eğitimleri, grev eğitimleri dahil bir saat ile üç gün arasındaki sürelerde yaklaşık 40 bin DİSK’li işçiye doğrudan eğitim verme.
– 1969-71 yılları arasında Lastik-İş ve Maden-İş’te eğitimci olarak “dışarıdan” görev yapma.
– 1972 ve 1974-76 yıllarında Kimya-İş Eğitim ve Basın-Yayın uzmanlığı.
– 1977 sonu-12 Eylül 1980 DİSK Eğitim Dairesi ve Koordinasyon Dairesi müdürlükleri ve DİSK Genel Başkanı danışmanlığı
– 1992 Yeni dönemde DİSK Genel Başkanlığı Baş Danışmanlığı.

 

3 Eylül 1968'de TÖS Devrimci Eğitim Şurası sırasında SBF'de, soldan sağa Şirin Cemgil, Sinan Cemgil, ben, Masis Kürkçügil ve Ragıp Zarakolu

– 1969-71 yılları arasında  DİSK üyesi Lastik-İş, Maden-İş, 1974-76 yılları arasında Kimya-İş  yayın organlarında, 1978 sonrasında DİSK ve üyesi sendikaların gazetelerinde, 650 adet  DİSK Ajansı’nda, 15 dolayında  DİSK’in Sesi’nde, 22 adet DİSK Dergisi’nde, DİSK ve üye sendikaların çalışma raporlarında yazdığım ya da katkıda bulunduğum  yazılar, DİSK ve üye sendikaları bünyelerinde  hazırladığım broşürler, kitapçıklar, kitaplar, Ocak 1978-12 Eylül 1980 arasındaki 32 ay içinde yazdığım DİSK yöneticilerinin ve üye sendika başkanlarının  konuşmaları, basın duyuruları, bildiriler,  yurt dışına gönderilen yazılar ya da raporlar, DİSK davası nedeniyle yakalanıp içeri atıldıktan sonra  içeride başta DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ünki olmak üzere hazırladığım sorgu ve savunmalar, dilekçeler, hapis sonrasında 1984-1994 arasında DİSK için yazdığım imzalı, imzasız yazıların toplamı muhtemelen  sık aralıklı 4000 A4 sayfası yapar. Yalnızca Abdullah Baştürk’ün Savunma adı kitabı  basılı haliyle 495 sayfa. Aşağıda adımla yayınlanan makaleler listesi yer alıyor.

– “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, Cumhuriyet, Aralık 1976.
– “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, TMMOB Birlik Haberleri, No: 60, 61, 62.
– “Sosyal Haklar Bütünlüğü”, YAZKO Ortak Kitap 8: İşçi Hakları, s.68-74, İstanbul 1984.
– “Sosyal Haklar ve Uluslararası Kaynakları”, İktisat Dergisi, Sayı: 240, Kasım 1984,
s. 39-48, İstanbul 1984.
– “DİSK’in 20 Yılı”, II. Tez, No: 5, Şubat 1987, s. 203-208.
– “İşçisiz İşçi Sağlığı”, Yeni Gündem, Sayı: 62, 10-16 Mayıs 1987, s. 37-39.
– “1980 Sonrasında Türkiye’de Sosyal Haklar ve Sendikacılık Hareketi”, Türkiye Sorunları Dizisi 1, s. 109-137, İstanbul 1987.
– “Halk Oylaması ve İşçiler”, Türkiye Sorunları Dizisi 2, s. 85-89, İstanbul 1987.
– “89 Baharı İşçi Eylemleri Üzerine”, Birikim, Sayı: 2, Haziran 1989, s. 19-24.
– “89 Baharı Direnişi: İşçi Sınıfının Üretimden Gelen Gücü”, Türkiye Sorunları Dizisi 3,
s. 66-71, İstanbul 1989.
– “Türk-İş Genel Kurulu: Bir başka baharı mı?”, Birikim, Sayı: 9, Ocak 1990, s. 56-62.
– “Çalışma Yaşamı”, İktisat Dergisi, Sayı: 311, Ocak 1991, s. 29-32.
– “87 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin 40. Yılı!”, Cumhuriyet, 6 Nisan 1988.
– “Türkiye ILO Gündeminden Çıkmadı”, Cumhuriyet, 15 Haziran 1992.

– “Abdullah Baştürk’ü Anarken”, Cumhuriyet, 21 Aralık 1992

– “1 Mayıs Daha da Anlamlı Olmak Zorunda”, Cumhuriyet, 1 Mayıs 2007.

– “İşçilerin İşçi Başkanı: Abdullah Baştürk”, Cumhuriyet, 21.12.2016

 

– “Manchester’da Emek Müzesinde Olmak”, Cumhuriyet, 13 Aralık 1992.
– “Faruk Pekin: Herkes Kendi Payına ölmüştü”, Cumhuriyet, 12 Mart 1996.
– “68’de Galiba Epeyce de Sosyalizm Vardı”, Cumhuriyet, 26 Mayıs 1998.
– “Boğaziçi Üniversitesi Özelleştirilmemelidir”, Cumhuriyet, 4 Ağustos 1999.
– “Faruk Pekin: ‘Öznel anılarla tarih yazılamaz'” (Eski Mezunların Gözüyle “Robert Kolejin Tarihi”), Virgül, Sayı: 45, Kasım 2001, s. 57-60.
– “İlhan Abi (İlhan Selçuk), ‘Eyer mi, Semer mi?'”, Cumhuriyet, 10 Temmuz 2010.
– “Özgüdenler Hâlâ Haymatlos”, Cumhuriyet Kitap, 20 Ocak 2011.

 

2003: Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV) Kuruculuğu

2003-2009 KBGV Başkanlığı

2009-… KBGV Onursal Başkanlığı

2006-2017 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanlık Danışmanlığı

2006-2014 TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanlığı, sonrasında Onursal Başkanlık

2006-2016 Uluslararası Sosyal Turizm Örgütü (OITS) Yönetim Kurulu üyeliği

2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelikleri

2019-2021 TÜRSAB’ın The Voice adlı yayınının Yayın Kurulu üyeliği

 

– “Amilcar Cabral”, Çağdaş Liderler Ansiklopedisi, Sayı: 9, s. 272-287, İletişim Yayınları, İstanbul 1986.
– “Farklı Olmanın Adı: DİSK”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt: 7,
s. 2290-91, İletişim Yayınları, İstanbul 1988.
– “Bizas”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, (DBİA), Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Cilt: 2, s. 260, İstanbul 1994.
– “Derby İşgali”, DBİA, Cilt: 3, s. 35, İstanbul 1994.
– “Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu”, DBİA, Cilt: 3, s. 47, İstanbul 1994.
– “İşçi Hareketi ( 12 Eylül 1980 Sonrasında Günümüze), DBİA, Cilt: 4, s. 287, İstanbul 1994.
– “Kavel Grevi” DBİA, Cilt: 4, s. 497, İstanbul 1994.
– “Saraçhane Mitingi”, DBİA, Cilt: 6, s. 458, İstanbul 1994.
– “Sendikalar”, DBİA, Cilt: 6, s. 523, İstanbul 1994.
– “Türk Ortodoks Patrikhanesi”, DBİA, Cilt: 7, İstanbul 1994.
– “Bizas”, İstanbul Ansiklopedisi, NTV Yayınları, s. 254-255, İstanbul 2010.

 

– 1990-2016 yılları arasında değişik  gazete ve dergilerde yayınlanan 40’tan fazla  gezi yazısı  aşağıdakilere ilaveten Gezmek Yaşamaktır (2017) adlı kitapta toplandı.

– “Kapadokya: Kayalardaki Şiirsellik”, Boğaziçi Kültür ve Sanat, Sayı: 32, Bahar 1998.

– “Başka Mezopotamya Yok”, Cumhuriyet Dergi, Sayı: 890, 13 Nisan 2003.

– “İstikrarlı Turizm İçin Kültür Turizmi”, Cumhuriyet Dört Mevsim Gezi Dergisi, 20 Nisan-3 Mayıs 2005.

– “Kuzey Kore İzlenimleri”, Yeni Aktüel, 23-31 Ekim 2007.
– “Panorama 1453 Fetih Müzesi / Hamaset İstanbul’u Fethetti”, NTV Tarih, Mart 2009,
Sayı: 2, s. 12-14. – “RKYO’nun Millileştirilmesi’nin 40. Yılında Robert Kolej’den Boğaziçi Üniversitesi’ne”, BÜMED, Haziran 2009, s. 42-46.
– “Kültür Turizmi En Önemli Neferini Yitirdi” (Abdülkadir Yücelman), Cumhuriyet,
3 Aralık 2009.

– “Düşler ve Gerçekler”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 356, Kasım-Aralık 2010.

–  “Bir Başka Turizm Sadece Mümkün Değil, İhtiyaç da”, ECOIQ, Mayıs-Haziran 2017.

– “Turizm Lüks Değil, Herkesin İhtiyacı”, Kadıköy Life, Temmuz-Ağustos 2017.

– “Dünyanın En Tepesine Ayak Basmak”, Skylife Business, Ağustos 2017, s. 52-60.

– “Kuzey Kutbu”, İZTV Merak Et Dergisi, Eylül 2017.

– “Bir Dünya Tiyatrosu Hindistan”, BÜMED, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yayın Organı, Sayı: 231, Kasım-Aralık 2017, s. 88-93.

– “Çin’in Bilinmeyenlerine Bir Keşif Gezisi”, İpekyolu , Sayı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nisan 2018- Ekim 2019.

– “Güzergâh Çeşitliliği yaratmada İki Yeni Örnek: Tunceli ve Hakkari”, The Voice (TÜRSAB Dergisi), Sayı:3 , Eylül 2019, s. 50-61.

–  “Contributions of Popular Culture to Cultural Tourism”, The Voice Special Edition (TÜRSAB Dergisi), Aralık 2019, s.84.

– “Mısır ‘Güneş-Deniz-Kum Turizmi’ni Lokomotif Olmaktan Çıkarıyor, The Voice (TÜRSAB Dergisi), Sayı: 4, Aralık 2019, s. 66-67.

0085c 0092k

– “Faruk Pekin’in Açılış Konuşması” (Robert Kolej Yüksek Okulu’nun 1968-69 eğitim yılı resmi açılışı), Birlik, (RKÖB yayın organı) 14 Ekim 1968.

– Oktay Akbal, “Sendika Özgürlüğü ve Demokrasi…Faruk Pekin”, Cumhuriyet, 15 Eylül 1985.

– Şükran Ketenci, “Demokrasi, sendika özgürlüğü ve sosyal haklar, Faruk Pekin”, Cumhuriyet Kitap Kulübü Katalog, Eylül 1985.
– “DİSK Eğitim Dairesi Müdürü Pekin: DİSK Davasında Nihai Karar İşçi Sınıfınındır”, Cumhuriyet, 13 Eylül 1986.
– Tuğrul Eryılmaz, “Ne istemişlerdi, kimlerdi, şimdi… 1968 Kuşağı”, Yeni-Gündem, Sayı: 37, 16-22 Kasım 1986, s. 10-18.
– Güldal Kızıldemir, “Özel Sektörün Gözdeleri”, (Kolejlilik Ruhu, Klanlar 4), Hürriyet, 31 Temmuz 1988, s. 5 ve 11.
– Ayşegül Devecioğlu, “Mapushanede ‘fincanı taştan oyarlar'”, Nokta, 20 Kasım 1988.
– Füreya Ersoy, “Pasaportsuz Turizmci”, Ekonomik Panorama, 8 Ocak 1989, s. 52-53.
– “Kitlesel Dinamik Bir Parti”, Nokta, 9 Ağustos 1992, s. 20.
– “DİSK Genel Başkan Baş Danışman Faruk Pekin ile Söyleşi: DİSK Farklı Olduğunda Yaşayacaktır”, Sosyalist İktidar, Eylül 1994, s. 16-17.
– Film: Yılmaz Güney, Adana-Paris, Yılmaz Güney Belgeseli, Yöneten: Ahmet Soner,
Güney Filmcilik-Gala, İstanbul 1994.
– Evin Doğu, “Bıkmadan Usanmadan Severek Gezmek, Yeni Yüzyıl Cafe PAZAR,
28 Mayıs 1995.
– Şükran Ketenci “Kültür tutkunu için geziler, Cumhuriyet, 9 Eylül 1995.
– B. Memed Güler, “Gezdim mi tam gezerim”, Yeni Yüzyıl, 11 Kasım 1996.

– Güler Vafi, “Geziyor Gezdiriyor, O Bunu Hep Yapıyor”, RC Quarterly, Spring 1997.

– Deniz Teztel, “Faruk Pekin Kapadokya’yı anlatıyor: Kayalardaki Şiirsellik”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 415, 29 Ocak 1998.
– Nilüfer Oktay, “İstanbul’u farketmek”, İstanbul Life, Sayı: 27, Ağustos 1998.
– Sengün Kılıs, “İstanbul Kültür gezilerimin mucitlerinden Faruk Pekin on yıldır gezdiriyor”, Hürriyet İstanbul, 23 Kasım 1998.
– Evin Doğu, “Geziyor, gezdiriyor”, Gezi, Aralık 1998.
– Çiğdem Kömürcüoğlu, 68, 30 Yıl Sonra, “Faruk Pekin: Ciddi bir hesaplaşma yapılsa, epey şey değişirdi”, Tempo Dergisi Eki, 1998.
– Emine Çaykara, “Kültür turlarında kuyruk”, Tempo, Sayı: 570, 1998.
– Nil Levitas, “Kültür Gezgini”, MICROSOFT LIFE, Ocak 2000.
– Kerem Köfteoğlu, “Kültür ve macera gezilerinin mucidi”, Ekonomist, 14 Ocak 2001.
– Şengün Kılıç, “Türkiye’de özellikle kültür turizminin gelişmesine öncülük yapan Faruk Pekin: Türklerin gezme hevesi nihayet uyandı”, Hürriyet Cumartesi, 10 Şubat 2001.
– Ersin Kalkan, “Kültür Turizminin Duayeni Faruk Pekin: Irak Normalleşince Mezopotamya Turizmi Patlayacak”, Hürriyet Gazetesi Pazar, 20 Nisan 2003.
– Leyla Tavşanoğlu, “Dünya Başkenti İstanbul”, Cumhuriyet, 8 Haziran 2003.
– Meral Tamer, “Faruk Pekin: Türkiye’de Yunanistan’dakinden daha fazla Yunan, Roma’dakinden fazla Roma kalıntıları var”, Milliyet 10 Haziran 2003.
– Evrim Sümer, “Faruk Pekin, Meksika ve Guatemala’yı anlattı”, Hürriyet Seyahat,
23 Ekim 2003.
– “FEST Travel Genel Müdürü Faruk Pekin: Çözüm Kültür Turizminde, KobiFinans, Kasım-Aralık 2004.
– Soner Kızılkaya, “Faruk Pekin: İstanbul İçin Çalışmak Gerek”, Boğaziçi, BÜMED Dergisi Aralık 2004. – Evrim Sümer, “Faruk Pekin, Transsibirya Ekspresi’nin Anlattı”, Hürriyet Seyahat, 26 Haziran 2006.
– Şükran Soner, “İşçi ve emeğin mücadelesinin en yakın ve canlı tanıklarından Pekin, konfederasyonun 40 yıllık geçmişini anlatıyor: Farklı olmanın adı: DİSK”,
Cumhuriyet, 13 Şubat 2007. “Kültüre Yolculuk-Faruk Pekin’den Dört Alternatif Rota”, Hürriyet Seyahat, 11 Haziran 2007.”Tarihin Başlangıcına Yolculuk-Faruk Pekin’den beş prehistorik alan”, 13 Ağustos 2007.
– “Karınca Kadar Çoktular” (15-16 Haziran), Cumhuriyet, 15 Haziran 2008.
– Ester Yannier, “FEST Travel ile İstanbul Sinagogları”, Şalom, 3 Eylül 2008. -“Tarihi Değiştiren Keşif” (Marmaray kazılarına sahip çıkma haberi), Vatan, 3 Ekim 2008.
– Gaye Şahin, “İstanbul’u adım adım gezmek”, Gastronomi, Kasım 2008.
– Aynur Gürsoy, “Bir kültür neferi”, Şehr-i İstanbul, Sayı: 20, 2008.
– Around the World with Travel Guru Faruk Pekin, RC Quarterly, Robert College Alumni Magazine, Winter 2008/9
– “RKYO’nun Millileştirilmesi’nin 40. Yılında Robert Kolej’den Boğaziçi Üniversitesi’ne”, Boğaziçi, BÜMED Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği Aylık Yayın Organı, Sayı: 141, Haziran 2009, s. 42-46. – Bahattin Yücel, “Çözüm: Kültür Turizmi, Faruk Pekin’den sahada yazılmış bir kitap”, Cumhuriyet Dergi, Sayı: 1106, 28 Nisan 2011.
– Reyhan Yıldız, İçeri’den, “Faruk Pekin: Selimiye’de Yılmaz Güney volta atarken mafya babaları kenara çekilirdi”, Literatür Yayınları, İstanbul 2009, s. 173-218.
– Dilek Kaykılar, “Türk Erkeğinin Tercihi Maç ve Bira”, Akşam, 26 Ocak 2014.

– Sühendan Turgut, “25 yıl, 50 ülke, yüzlerce fıkra – Faruk Pekin’le 25 yıl boyunca gerçekleştirdiği gezileri konuştuk”, TatilSabah, 6 Ağustos 2014.

– “Yürüyerek Büyüyen İnsan”, BÜMED, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yayın Organı , Sayı: 229, Temmuz-Ağustos 2017, s. 40-48.

– Özlem Kapar Bayburs, “Çin’in Bilinmeyenlerine Götürüyor, China Today, Ekim 2017.

– Orhun Atmış, “En Büyük Tehlike: Kanal İstanbul”, Cumhuriyet, 7 Ağustos 2018.

.- Şükran Soner, “Bir tek DİSK savunmasına katkısıyla onurlanıyor”, Cumhuriyet, 4.1.2020.

0052a DUNYA BASKENTI03

. 1993-2020 Tarık Zafer Kültür Merkezi, Pak Maya Holding Toplantı Salonu, Turkcell Tepebaşı Toplantı Salonu başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada gezilen yerler üzerine 50 dolayında fotoğraflı söyleşi…

. 2020 Pandemi döneminde İnstagram’da 35 söyleşi

 

1996 yılında FEST Travel bünyesinde başlatılan “Tarih, Arkeoloji ve Güzel Sanatlar  Seminerleri”  2003 yılında Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’na vakfettim.

– Dinler Tarihi, 2003

– Hinduizm, 2007, 2011

– Mevlana,  2007

– Türklerde Budizm,  2008, 2011

– Yedi Tepeli Kentin Yedi Devri (Faruk Pekin vd.) , 2008

– Modern Kent Tokyo, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Çandirgarh (Faruk Pekin, Uşun Tükel, Uğur Tanyeli), 2009

– Alevilik, Bektaşilik (Faruk Pekin, Esat Korkmaz, Kürşad Demirci), 2010

– Yaşayan Tarihi Kentler (Faruk Pekin vd.), 2010

– Anadolu’da Heterodoksi,   2011

– Semboller 2012, 2014, 2017, 2020

. Şamanlık 2014, 2018, 2021

– Vedalardan Babürlülere Hindistan,   2015

– Türklerde Semboller 2015, 2017, 2018, 2020

– Budizm  2015, 2020

– İnanç Tarihinden Bir Sayfa Ateizm, 2016, 2018

– İstanbul’un Tarihine Yolculuk (Faruk Pekin vd.), 2017

– Hint Destanları  2017

– Devrimci Bir Çağ: MÖ 6. Yüzyıl, 2017, 2018

– 1453: Fetih ya da Düşüş, 2017, 2018

– 21. Yüzyılda Çin,  2018

– Ekim Devrimi, 2019

– Çin Kültür Devrimi, 2019

– Orta Asya’dan Akdeniz’e  Türk Kültürünün Evreleri, 2019

– Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm, 2019

 

19 ekim-anayurt gazetesi

– Osmanlı Bankası’nın Şubeleri İzinde Geçmişten Bugüne Geziler: Tahran,  2003

– Çelik Gülersoy’u Anma Günü,  2003

– Yedi Tepeli Kentin Yedi Devri, 2008

– Le Corbusier ve Çandigarh Kenti, 2009

– Yaşayan Tarihi Kentler, 2010

– İstanbul’un Tarihine Yolculuk, 2010

 

– Devrimci Gençlik Köprüsü, 2008

– Küçük Buda, 2008

– Potemkin Zırhlısı, 2009

 

– 4-8 Eylül 1968, Ankara, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Devrimci Eğitim Şurası, Devrimci Eğitim Şurası kitabı, TÜYKO Matbaası, Ankara, 1969, s. 75, 367, (İstanbul Öğrencileri Dayanışma Kurulu adına Osman Saffet Arolat, Masis Kükçügil, Nabi Yağcı, Ragıp Zarakolu,Sıtkı Coşkun, Yücel Gürsel, Toygun Eraslan, Güner Yürekli, Fahri Aral, Hasan Eriş ile birlikte katılım)
– 4-11 Şubat 1978: TÖB-DER Demokratik Eğitim Kurultayı.
– 19-21 Ekim 1978: İstanbul Tabip Odası, I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, (DİSK adına Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak, “Meslek Hastalıkları” Panelinde Konuşmacı), (Kongre Kitabı, İstanbul, 1979, s. 127-128, 150-156). – 3 Aralık Salı 1999: ” Türkiye’de İşçi Hareketlerinin Son 10 Yılı ve Gelecek Perspektifleri: Kamu Sendikaları” (Diğer Katılımcılar: İsmet Aktaş, Vicdan Baykara,
Niyazi Altunya) – 25 Aralık Cuma 1998: BİLSAK, Cihangir Seminerleri/Türkiye’de Sivilleşme Sorunu 4:
“Türk-İş’teki Yönetim Değişikliği ve İşçi Hareketlerine Etkisi” (Diğer Katılımcılar:
Şükran Ketenci, Atilla Özsever) – 16 Nisan 1988: Konuşma: Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Sendikalaşmasının Tarihsel Gelişimi”, Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları ve İsveç Örneği Sempozyumu
– 23 Aralık 1989: BİLAR, “Türkiye’de 1980 Sonrası Sendikal Yapılaşma ve Son Gelişmeler”, (Şükran Ketenci, Yıldırım Koç, Çetin Uygur, Yöneten: Faruk Pekin)
– 1 Nisan 1990: Tebliğ: “Kamu Çalışanlarının Sendikasına Varma ve Perspektifler”, (Sağlık Çalışanları Sendikal Hakları Sempozyumu)
– 4.11.1991: BİLSAK, “Türkiye’de İşçi Hareketlerinin Son 10 Yılı ve Gelecek Perspektifleri”, Süleyman Çelebi ve Faruk Pekin
– 19 Eylül 1992: “Dünyada ve Türkiye’de Sendikal Hareket (DİSK, Tekstil Sendikası Eğitimi)
– 21 Mayıs 2003: -CNN TÜRK- Meliha Okur’un “Parametre” programında konuşma.
– 13 Şubat 2007: Mecidiyeköy Kültür Merkezi DİSK’in 40. Yılında Konuşma.
– 16 Nisan 2009: TRT-2’de Kültür Sanat Programında Konuşma.
– 5 Şubat 2012 – Antalya Devrimci Otel İşçileri Sendikası Toplantısında Konuşma.
– 30 Kasım 2012: Antalya Resort’ta “Kültür Turizmi” konusunda Konuşma.
– 5 Nisan 2013: “Çok Kültürlük ve Yaşam” Paneli, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun 60. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, İzmir Kültürpark Nikah Salonu (42 yıl önce nikahlandığı yer.)
– 16 Mayıs 2013: İFSAK’ta “Kabileler, Festivaller” Sunumu.
– 25 Haziran 2013: Point Hotel’de “Gezi Olayları ve Turizm” Paneli.
– 19 Eylül 2013: Hürriyet Gazetesi’nde çalışanlar için Gezi Sohbeti.
– 21 Eylül 2013: Mardin’de “İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu”, “Birlikte yaşama kültürü” üzerine konuşma – 21 Ekim 2013 TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası “Alt-Üst İstanbul” Paneli
– 20 Mart 2014: “Sürdürülebilir Kültürel Turizm için Çözümsel Konuların Değerlendirilmesi”, BÜ, Deniz Ünsal, Özgül Özkan Yavuz, İlhan Koçulu ve Funda Öztürk ile birlikte.

– 2011: Pera Müzesi, “Frida Kahlo ve Diego Rivera”

– UNWTO (Dünya Turizm Örgütü), Conference on Spiritual Tourism for Sustainable Development, Vietnam, 21-22.10.2013

– 2016: Sakıp Sabancı Müzesi, “Kuzgun Acar”

– 2016-2019: Değişik yerler, “Göbeklitepe ve Şamanizm”

– 2019: Sakıp Sabancı Müzesi, “Rus Avangardı ve Ekim Devrimi”

 

-Advisor, Traveller’s Guides, Boyut Yayınları, 1990-91, The Lycian Coast, Antalya, Ephesus-Pamukkale, İzmir, Bodrum & Marmaris, Blue Cruise, Black Sea

 

– Mayıs 1998 – Mayıs 1999: Açık Radyo, “Köşe Bucak Dünya” Programı (1 saat).
– Mayıs 1999 – Mayıs 2000: Açık Radyo, Canan Pak ile birlikte ” Köşe Bucak Dünya”
– Mayıs 2000- Mayıs 2001: Açık Radyo, Canan Pak ile birlikte “Köşe Bucak İstanbul”
– Mayıs-Eylül 2002: TV8, Bekir Emre’nin “Seyahatname” adlı programında birkaç kez sunum.
– 29 Mayıs 2003: CNN TÜRK, “Bizanstan Osmanlıya İstanbul” (Filmin tamamı, kurgu tasarımı dahil bana aittir) – 19.4.2011-2.1.2012: SKYTURK TV, “Tarihe Yolculuk” Programı (Her hafta 2 saat / Toplam 31 program).
– 27.1.2012-22.3.2013: SKYTURK 360 TV, “Şehrin Sırları” Programı (Her hafta 1 saat / Toplum 48 adet belgesel film.).
– 2013-2017 yılları arasında İZTV’de (sonradan beinİZ) ÇOK SAYIDA belgesel film RESİM-10000 Broşürlerim

– Dünya’da Eğitim Akımları, (Doğan Erdoğan, Çetin Özek ve Doğan Özgüden ile birlikte), TÖS II. Devrimci Eğitim Şurası’nda sunulan bildiri (26 sayfa) (Şubat 1971’de yapılamayan bu şuraya sunulan bazı bildiriler daha sonra TÖB-DER tarafından basıldı)

– İşçiyiz Biz, Ellerimiz Hünerli, Aklımız Yaratıcıdır (Kimya-İş, 14.08.1972, imzasız)

– Neden Devrimci Sendikalarda Örgütlenmeliyiz? (Kimya-İş, 2.4.1975, imzasız)
– Kapitalizm Öncesi Toplumlarda Eğitim, TÖB-DER, DEK 1978 Demokratik Eğitim Kurultayı’na sunulan bildirge (64 sayfa), 1977
– Bir İnsan (Abdullah Baştürk’ün Yaşamı), 1992 (Fahri Aral ve Tuğrul Paşaoğlu ile birlikte)
– Adım Adım İstanbul, Tarihi Yarımada, İstanbul Ansiklopedisi Eki, Tarih Vakfı- Kültür Bakanlığı yayını, İstanbul 1994
– Adım Adım İstanbul, Galata-Beyoğlu, İstanbul Ansiklopedisi Eki, Tarih Vakfı- Kültür Bakanlığı yayını, İstanbul 1994 — İşçiler Neden ve Nasıl Sömürülüyor, Artı-Değer Nedir?, Vardiya Yayınları, İstanbul 1976-1980 (11 baskı, toplam yaklaşık satış 200 bin adet ).
– Daha Fazla Kâr, Daha Fazla Kan (isimsiz), DİSK Yayınları, No: 31, İstanbul 1979.
– Demokrasi, Sendika Özgürlüğü ve Sosyal Haklar, Alan Yayıncılık, İstanbul 1885.
– “Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları ve İsveç Örneği” Sempozyumu (yayına hazırlayan), İstanbul 1989.
– The Social Dimension and the Role of the Trade Unions in the Relations Between the European Union and Turkey, Istanbul Conference, Silivri 1994 (AB-Türkiye İlişkilerinde Sosyal Boyut ve Sendikaların Rolü İstanbul Konferansı) (Editör), Çev. A. Zeybekoğlu- M. Pekin, Şefik Matbaası, DİSK, İstanbul 1995.
– Kapadokya: Kayalardaki Şiirsellik (ayrıca İngilizce baskısı Cappadocia: Poetry in the Rocks) Maestro, İstanbul 1996.
– Efsanevi Başkent İstanbul, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2004.
– 100 Kale, NTV Yayınları, İstanbul 2008.
– 100 Köprü, NTV Yayınları, İstanbul 2008.
– Çözüm: Kültür Turizmi, İletişim Yayınları, İstanbul 2011.
– Kapadokya, Kayalardaki Şiirsellik, Gezi Rehberi, İletişim Yayınları, İstanbul 2014.
– Gezilerimin Fıkraları, E Yayınları, İstanbul 2014.

– Gezmek Yaşamaktır, Kültür Turizmi ve Gezi Kültürü Yazıları, Hil Yayın, İstanbul 2017.

-İstanbul, Şehrin Sırları, Alfa Yayınları, İstanbul 2019.