• Ansiklopedi Yazıları

  İŞÇİ HAREKETİ

  12 Eylül 1980 Sonrasından Günümüze İşçi Hareketi 12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye işçi hareketinde İstanbul’un yine önemli bir yeri oldu. Türkiye 1980’e yoğun bir ekonomik bunalım ile girmişti. Bunalım gerçekte sistemin bir parçasıydı ve ekonomik bunalım toplumsal, siyasal, ideolojik düzeylere…

 • Ansiklopedi Yazıları

  SENDİKALAR

  İstanbul, Osmanlı imparatorluğu döneminde olduğu gibi, Cumhuriyet sonrasında da Türkiye’de sendikacılık hareketini belirleyen ana merkez oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk işçi hareketlerinin 19. yy’ın ortalarında başlamasına, yoğun 1908 grevlerine, ilk işçi örgütlenmelerine rağmen, Tatil-i Eşgal ve Takrir-i Sükûn yasaları, 1936 tarihli…

 • Ansiklopedi Yazıları

  SARAÇHANEBAŞI MİTİNGİ

  İstanbul’da 31 Aralık 196l’de gerçekleştirilen ve o zamana kadar Türkiye’de düzenlenen en büyük işçi toplantısı olan miting. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra referanduma sunularak 9 Temmuz 1961’de yürürlüğe giren 1961 Anayasası’nın hazırlanması sırasında, işçi hakları da tartışılmıştı. 1961 Anayasası’nda…