Kitaplarım

The Social Dimensons And The Role of The Trade Unions In The Relations Between The European Union And Turkey

İstanbul Conference, 25-27 April, 1994, ETUC, DİSK, TÜRK-İŞ

Editor: Faruk Pekin
Çeviriler: Müfide Pekin, Emrehan Zeybekoğlu

25-27 Nisan 1995 tarihlerinde İstanbul’da Avrupa birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler çerçevesinde sendikal hakların görüşüldüğü çok önemli bir konferans düzenlenmişti. Türkiye’de türünün ilki bu toplantıya o zamanki TC Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Avrupa Birliği başkanlığını yapmakta olan Yunanistan Dışişleri bakanı Georges Papandreou, bazı bakanlar ve sendika temsilcileri katılmıştı. Aşağıdaki kitap toplantıdaki konuşmaların İngilizcesini içermektedir.