• Ansiklopedi Yazıları

  DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)

  1967’de İstanbul’da kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan işçi sendikaları konfederasyonu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 13 Şubat 1967’de Türk-İş’ten ayrılan Türkiye Maden-İş, Türkiye Lastik-İş, Basın-İş, bağımsız Gıda-İş ve Zonguldak’taki Türk Maden-İş sendikaları tarafından kuruldu. Ana tüzüğünde, ilk kez, sendikal…

 • Ansiklopedi Yazıları

  İŞÇİ HAREKETİ

  12 Eylül 1980 Sonrasından Günümüze İşçi Hareketi 12 Eylül 1980 sonrasında Türkiye işçi hareketinde İstanbul’un yine önemli bir yeri oldu. Türkiye 1980’e yoğun bir ekonomik bunalım ile girmişti. Bunalım gerçekte sistemin bir parçasıydı ve ekonomik bunalım toplumsal, siyasal, ideolojik düzeylere…

 • Ansiklopedi Yazıları

  SENDİKALAR

  İstanbul, Osmanlı imparatorluğu döneminde olduğu gibi, Cumhuriyet sonrasında da Türkiye’de sendikacılık hareketini belirleyen ana merkez oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk işçi hareketlerinin 19. yy’ın ortalarında başlamasına, yoğun 1908 grevlerine, ilk işçi örgütlenmelerine rağmen, Tatil-i Eşgal ve Takrir-i Sükûn yasaları, 1936 tarihli…