Kitaplarım

İşçiler Neden ve Nasıl Sömürülüyor

TR: İşbu kitabın içeriği ve ilgili tüm hakları Faruk Pekin’e ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu ile diğer özel kanunlar kapsamında korunmaktadır. Faruk Pekin’den önceden yazılı izin alınmaksızın söz konusu eserin indirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, yayımlanması, aktarılması, satış, dağıtımı veya pazarlaması yasaktır. Bu hakları ihlal eden kişiler, ilgili mevzuat uyarınca eşzamanlı hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

EN: The content of this books and all of the appertaining rights belong to Faruk Pekin, and are protected under the Law on Intellectual and Artistic Works, Commercial Law, Civil Law, Code of Obligations, Law on the Protection of Personal Data, Turkish Criminal Law, and other special laws. Any downloading, copying, reproducing, publishing, dissemination, sale, distribution or marketing of the mentioned work, without the prior written consent of Faruk Pekin is forbidden. Infringers shall be concurrently subject to legal, and penal sanctions as per the relevant legislation.