• Turizm Yazıları

    La Turquie Kamaliste Dergisinde Turizm ve Tanıtım

    Bugünden yaklaşık üç çeyrek yüzyıl geriye giderek baktığımızda o günün koşullarındaki Türkiye için La Turquie Kamaliste (LTK) dergisi gerek dönemin siyasal iktidarları ve ideolojik ortam, gerekse teknolojik başarılı bir ürün olarak son derece önemli. LTK, öncelikle geç de olsa kurucu…

  • Turizm Yazıları

    Düşler ve Gerçekler*

    İstanbul gerçek anlamda bir zıtlıklar kenti. Tezatlar içinde yaşayan bir küresel megapol. Gerçeklik ve şehir efsaneleri, telaş ve sükûnet, güzellikler ve çirkinlikler, eski ile yeni, yoksul ile zengin, doğal, tarihî ve kültürel sürdürülebilirliği savunan ile bunları kendi günlük çıkarları için…