• Siyasi Makaleler

    Emperyalizme Karşı Ortadoğu Devrimci Çemberi Kurulmalıdır

    Bugün Türkiye’de, İran’da, Irak’ta, Lübnan’da, Filistin’de Arabistan’da, Mısır’da emperyalizme karşı savaş verilmektedir. Bu ülkelerin bir kısmında ilerici, anti-emperyalist iktidarlar başa geçmiş ve emperyalizmin nüfuzunu tasfiye ile yolunda etkin çalışmalara girişmişlerdir. Ama bu ülkeler dahil, tüm Ortadoğu’daki temel mesele yığınların aktif…