• Siyasi Makaleler

    Emperyalizme Karşı Ortadoğu Devrimci Çemberi Kurulmalıdır

    Bugün Türkiye’de, İran’da, Irak’ta, Lübnan’da, Filistin’de Arabistan’da, Mısır’da emperyalizme karşı savaş verilmektedir. Bu ülkelerin bir kısmında ilerici, anti-emperyalist iktidarlar başa geçmiş ve emperyalizmin nüfuzunu tasfiye ile yolunda etkin çalışmalara girişmişlerdir. Ama bu ülkeler dahil, tüm Ortadoğu’daki temel mesele yığınların aktif…

  • Siyasi Makaleler

    Ortadoğu Devrimci Çemberini Güçlendirelim…

    Çağımız emperyalizmin tam bir çöküşe, sosyalizmin ise dünya çapında zafere doğru koştuğu bir çağdır. Emperyalizm dün Küba’da, Kore’de Vietnam’da, bugün Laos’ta büyük yaralar almıştır. Bugün emperyalizmin direndiği, direndiği için de bütün güçlerini seferber ettiği bölge Ortadoğu bölgesidir. Ortadoğu yakın günlerin…