• Yazılarım

    KÜLTÜRE YOLCULUK*

    İnsanlık tarihinin gizlerini barındıran çok zengin bir coğrafya Anadolu… Binlerce yıl boyunca her köşesinde farklı kültür yeşermiş, her uygarlık bir sonrakine sayısız miras bırakmış. Anadolu’da yolculuğa çıkmak, yaşadığımız toprakların zenginli- ğine tanık olmak kadar bugünümüzü anlamamıza, sorgulamamıza da yardımcı oluyor.…